Slėgio ir srauto reguliatoriai

Produktai, užtikrinantys hidraulinį sistemos slėgio ir srauto balansą bet kokioje centralizuoto šildymo ir vėsinimo sistemoje


Daugiau Mažiau

Slėgio perkryčio reguliatoriai ir srauto reguliatoriai, ribotuvai

Tieisoginio veikimo slėgio perkryčio reguliatoriai ir srauto reguliatoriai, ribotuvai skirti naudoti centralizuoto šildymo sistemose. Reguliatoriai užsidaro, slėgio perkryčiui kylant arba kai viršijamas maksimalus nustatytas srautas.   Slėgio perkryčio reguliatorius  ir srauto ribotuvasReguliatoriaus veikimo principas: aukštas slėgis patenka į apatinę reguliatoriaus membranos dalį. Per reguliatoriuje esantį kanalą vidutinis slėgis patenka iš vožtuvo į viršutinę membranos dalį. Spyruoklė veikia viršutinę membranos dalį, tokiu būdu nustatomas reikiamas slėgio perkrytis.Srauto apribojimas pasiekiamas, derinant vožtuve esantį papildomą uždorį, kuris sukelia pasipriešinimą slėgio reguliatoriaus valdymo grandinėje. Slėgio perkryčio reguliatorius ir srauto reguliatorius Reguliatoriaus veikimo principas: reguliatoriuje yra  įmontuota membrana srautui reguliuoti (uždaro vožtuvą) ir membrana slėgio perkryčiui reguliuoti     Montavimas grąžinimo vamzdyne: aukštas slėgis, kuris yra prieš reguliavimo vožtuvą su pavara, nukreipiamas į slėgio perkrytį reguliuojančios membranos aukšto slėgio pusę, o už reguliavimo vožtuvo su pavara esantis žemas slėgis nukreipiamas iš slėgio reguliavimo vožtuve esančios išorinės jungties į priešingą membranos pusę.  Iš čia, per vidinę angą, jis patenka į srautą reguliuojančios membranos aukšto slėgio dalį, o žemas slėgis srauto reguliavimo membraną pasiekia iš vožtuvo įdėkle esančio kanalo. Srauto reguliavimo membranoje esanti spyruoklė apibrėžia palaikomo slėgio perkryčio ribas. Šios spyruoklės ir paderinamos kliūties derinys sąlygoja tikslų srauto nustatymą.   
Montavimas tiekimo vamzdyne: aukštas slėgis nukreipiamas per išorinę jungtį į srautą reguliuojančios membranos aukšto slėgio pusę, o žemas slėgis nukreipiamas per reguliatoriaus vidinį kanalą į žemo slėgio pusę. Spyruoklės įtempimo galia nusako paderinamos kliūties darbo sąlygas, tokiu būdu atliekamas tikslus srauto reguliavimas.Slėgis perkryčio reguliatoriaus išėjime prijungiamas prie slėgio perkytį reguliuojančios membranos aukšto slėgio jungties per išorinę jungtį. Slėgis iš grąžinimo vamzdyno yra prijungiamas prie slėgio perkytį reguliuojančios membranos žemo slėgio pusės.   * Produktams, dirbantiems aukštoje temperatūroje -  iki 200 arba 350° C, reikalingi specialūs priedai – žiūrėkite techninius aprašymus
Gaminių asortimentas

Bendraukite Dalyvaukite

Norite bendrauti su mumis?

Susipažinkite su mumis ir dalyvaukite pokalbyje